INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále rovněž „Nařízení“ nebo „GDPR“)

Pravidla nakládání s osobními údaji eshop.big-bag.cz

1. Informace o big-bag.cz

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov (dále jen „eshop.big-bag.cz“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.eshop.big-bag.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků big-bag.cz, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na eshop.big-bag.cz zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na eshop.big-bag.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. eshop.big-bag.cz nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům webové stránky  formou obchodních sdělení využívá eshop.big-bag.cz především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na eshop-big-bag.cz již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov v podobě omezeného přímého marketingu. Eshop-big.bag.cz tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na eshop.big-bag.cz zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas společnosti Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov udělujete v průběhu registrace na eshop.big-bag.cz. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů společnosti Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci eshop.big-bag.cz formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov především e-mailovou adresu. Zpracovávání probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov udělujete v průběhu registrace na eshop.big-bag.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na eshop.big-bag.cz mohou provádět pouze osoby starší 18 let. 

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace eshop.big-bag.cz zpracovává společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

3.5. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov na e-mailové adrese info@big-bag.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

 

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov.

5.2. Společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov pro účely a způsobem, které společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov využívá, patří:

 • přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Geis CZ s.r.o.
 • Uloženka s.r.o. (zajištění distribuce zboží)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo eshop-big.bag.cz. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli společnosti Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek společnosti Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od údaji společnosti Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov k jinému subjektu, kdy údaji společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

 

7.2. Dále mohou zákazníci údaji společnosti Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě údaji společnost Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností údaji společnosti Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany údaji společnosti Martin Koukal, s místem podnikání Jílová 1583/1, 736 01, Havířov pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na eshop.big-bag.cz e-mailem na adresu info@big-bag.cz, nebo na telefonním čísle 777 000 669.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 24. 5. 2018.